Bài 1.44 trang 27 Toán 8 tập 1 sách Kết nối tri thức

Bài 1.44 trang 27 SGK Toán 8

Bài 1.44 trang 27 Toán 8 là lời giải trong bài Bài tập cuối chương I SGK Toán 8 Kết nối tri thức hướng dẫn chi tiết lời giải giúp cho các em học sinh tham khảo, ôn tập, củng cố kỹ năng giải Toán 8. Mời các em học sinh cùng tham khảo chi tiết.

Giải Bài 1.44 trang 27 SGK Toán 8

Bài 1.44 (sgk trang 27): Cho biểu thức 3x^3left(x^5-y^5right)+y^5left(3x^3-y^3right)

a) Rút gọn biểu thức đã cho

b) Tính giá trị của biểu thức đã cho nếu biết y^4=x^4sqrt{3}.

Lời giải chi tiết:

a) 3x^3left(x^5-y^5right)+y^5left(3x^3-y^3right)

=3x^3.x^5-3x^3.y^5+y^5.3x^3-y^5.y^3

=3x^8-3x^3y^5+3x^3y^5-y^8

=3x^8+left(-3x^3y^5+3x^3y^5right)-y^8

=3x^8-y^8

b) 3x^8-y^8

=3x^8-({y^4})^2 =3x^8-({x^4sqrt{3} })^2 =3x^8-3{x^8 }=0

—> Câu hỏi cùng bài:

Bài 1.43 (sgk trang 27): Một đa thức hai biến bậc hai thu gọn…

Bài 1.45 (sgk trang 28): Rút gọn biểu thức…

Bài 1.46 (sgk trang 28): Bạn Thành dùng một miếng bìa hình chữ nhật…

Bài 1.47 (sgk trang 28): Biết rằng D là một đơn thức sao cho…

Bài 1.48 (sgk trang 28): Làm phép chia sau theo hướng dẫn…

—> Bài tiếp theo: Toán 8 Kết nối tri thức Bài6: Hiệu hai bình phương. Bình phương của một tổng hoặc một hiệu

—————————————-

Trên đây là lời giải chi tiết Bài 1.44 trang 27 Toán 8 nằm trong bài Bài tập cuối chương I Toán 8 sách Kết nối tri thức để các em học sinh tham khảo, nắm được cách giải các dạng toán của Chương 1: Đa thức. Qua đó giúp các em học sinh ôn tập chuẩn bị cho các bài thi giữa và cuối học kì lớp 8. Ngoài ra Giaitoan mời thầy cô và học sinh tham khảo thêm một số tài liệu liên quan: Đề thi giữa học kì 1 Toán 8, Đề thi học kì 1 Toán 8, ….Chúc các em học tốt.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *