Bài 2 trang 21 Toán lớp 6 tập 1 SGK Chân trời sáng tạo

Bài 2 trang 21 SGK Toán lớp 6

Toán lớp 6 Bài 2 trang 21 là lời giải bài Thứ tự thực hiện các phép tính SGK Toán 6 sách Chân trời sáng tạo hướng dẫn chi tiết lời giải giúp cho các em học sinh tham khảo, ôn tập, củng cố kỹ năng giải Toán 6. Mời các em học sinh cùng tham khảo chi tiết.

Giải bài 2 Toán 6 SGK trang 21

Bài 2 (SGK trang 21): Tìm số tự nhiên x, biết:

a) (9x – 23) : 5 = 2

b) [34 – (82 + 14) : 13]x = 53 + 102

Lời giải chi tiết

a) (9x – 23) : 5 = 2

9x – 8 = 2 . 5

9x – 8 = 10

9x = 10 + 8

9x = 18

x = 18 : 9

x = 2

Đáp án: x = 2

b) [34 – (82 + 14) : 13]x = 53 + 102

[81 – (64 + 14) : 13]x = 125 + 100

[81 – 78 : 13]x = 225

[81 – 6]x = 225

75x = 225

x = 225 : 75

x = 3

Đáp án: x = 3

—> Câu hỏi cùng bài:

  • Thực hành 2 (SGK trang 19): Tìm số tự nhiên x thỏa mãn: …
  • Thực hành 3 (SGK trang 20): Sử dụng máy tính cầm tay, tính: …
  • Bài 1 (SGK trang 20): Tính: …
  • Bài 3 (SGK trang 21): Sử dụng máy tính cầm tay, tính: …
  • Bài 4 (SGK trang 21): Bảng sau thể hiện số liệu thống kê danh mục mua văn phòng …

—–> Bài liên quan: Giải Toán lớp 6 Bài 5 Thứ tự thực hiện các phép tính

—–> Bài học tiếp theo: Bài 6 Chia hết và chia có dư. Tính chất chia hết của một tổng

—————————————-

Trên đây là lời giải chi tiết Bài 2 Toán lớp 6 trang 21 Thứ tự thực hiện các phép tính cho các em học sinh tham khảo, nắm được cách giải các dạng toán của Chương 1: Số tự nhiên. Qua đó giúp các em học sinh ôn tập chuẩn bị cho các bài thi giữa và cuối học kì lớp 6. Ngoài ra Giaitoan mời thầy cô và học sinh tham khảo thêm một số tài liệu liên quan: Đề thi giữa kì 1 Lớp 6, Đề thi học kì 1 Lớp 6, ….Chúc các em học tốt.

5/5 - (378 votes)
Leave a comment