Bài 2 trang 25 Toán lớp 6 tập 1 SGK Chân trời sáng tạo

Bài 2 trang 25 SGK Toán lớp 6

Toán lớp 6 Bài 2 trang 25 là lời giải bài 7 Dấu hiệu chia hết cho 2, cho 5 SGK Toán 6 sách Chân trời sáng tạo hướng dẫn chi tiết lời giải giúp cho các em học sinh tham khảo, ôn tập, củng cố kỹ năng giải Toán 6. Mời các em học sinh cùng tham khảo chi tiết.

Giải bài 2 Toán 6 SGK trang 25

Bài 2 (SGK trang 25): Không thực hiện phép tính, em hãy cho biết những tổng (hiệu) nào sau đây chia hết cho 2, chia hết cho 5.

a) 146 + 550;b) 575 – 40;
c) 3 . 4 . 5 + 83;d) 7 . 5 . 6 – 35 . 4.

Lời giải chi tiết

a) 146 + 550;

Ta có: 146 ⋮ 2 và 550 ⋮ 2 nên (146 + 550) ⋮ 2

146 ⋮̸ 5 và 550 ⋮ 5 nên (146 + 550) ⋮̸ 5

b) 575 – 40;

Ta có: 575 ⋮̸ 2 và 40 ⋮ 2 Suy ra (575 + 40) ⋮̸ 2

575 ⋮ 5 và 40 ⋮ 5 nên (575 + 40) ⋮ 5

c) 3 . 4 . 5 + 83;

Ta có: 3 . 4 . 5 ⋮ 2 và  83 ⋮̸ 2 Suy ra (3 . 4 . 5 + 83) ⋮̸ 2

3 . 4 . 5 ⋮ 5 và 83 ⋮̸ 5 Suy ra (3 . 4 . 5 + 83) ⋮̸ 5

d) 7 . 5 . 6 – 35 . 4.

Ta có: 7 . 5 . 6 ⋮ 2 và 35 . 4 ⋮ 2 nên (7 . 5 . 6 – 35 . 4) ⋮ 2

7 . 5 . 6 ⋮ 5 và 35 . 4 ⋮ 5 nên (7 . 5 . 6 – 35 . 4) ⋮ 5

—————————————-

Trên đây là lời giải chi tiết Bài 2 Toán lớp 6 trang 25 Dấu hiệu chia hết cho 2, cho 5 cho các em học sinh tham khảo, nắm được cách giải các dạng toán của Chương 1: Số tự nhiên. Qua đó giúp các em học sinh ôn tập chuẩn bị cho các bài thi giữa và cuối học kì lớp 6. Ngoài ra Giaitoan mời thầy cô và học sinh tham khảo thêm một số tài liệu liên quan: Đề thi giữa kì 1 Lớp 6, Đề thi học kì 1 Lớp 6, ….Chúc các em học tốt.

5/5 - (341 votes)
Leave a comment