Bài 4 trang 89 Toán lớp 2 tập 2 SGK Kết nối tri thức với cuộc sống

Bài 4 Toán lớp 2 trang 89 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Toán lớp 2 trang 89 Bài 4 là lời giải bài Phép trừ (không nhớ) trong phạm vi 1 000 SGK Toán 2 sách Kết nối tri thức; với hướng dẫn chi tiết lời giải giúp cho các em học sinh tham khảo, ôn tập, củng cố kỹ năng giải Toán. Mời các em học sinh cùng tham khảo chi tiết.

Giải Bài 4 Toán lớp 2 trang 89

Đề bài: Tìm chữ số thích hợp.

Bài 4 trang 89 Toán lớp 2 tập 2 SGK Kết nối tri thức với cuộc sống

Lời giải:

Có 245 – 125 = 120. Vậy để 245 – 125 = 12⍰ thì chữ số thích hợp để điền vào ô trống là chữ số 0.

Có 954 – 141 = 813. Vậy để 954 – 141 < ⍰11 thì chữ số thích hợp để điền vào ô trống là chữ số 9.

Có 727 – 413 = 314. Vậy để 727 – 413 > 3⍰4 thì chữ số thích hợp để điền vào ô trống là chữ số 0.

Bài 4 trang 89 Toán lớp 2 tập 2 SGK Kết nối tri thức với cuộc sống

Câu hỏi cùng bài: 

  • Bài 5 trang 89 Toán lớp 2 tập 2 SGK Kết nối tri thức với cuộc sống
  • Bài 1 trang 89 Toán lớp 2 tập 1 SGK Kết nối tri thức: Trâu sẽ ăn bó cỏ ghi phép tính có….
  • Bài 2 trang 90 Toán lớp 2 tập 1 SGK Kết nối tri thức: Chọn kết quả đúng….
  • Bài 3 trang 90 Toán lớp 2 tập 1 SGK Kết nối tri thức: Tìm hiệu của số lớn nhất….
  • Bài 4 trang 90 Toán lớp 2 tập 1 SGK Kết nối tri thức: Biết chiều dài của một số cây cầu….
  • Bài 5 trang 90 Toán lớp 2 tập 1 SGK Kết nối tri thức: Cho số 780 được xếp bởi que tính….

Bài tiếp theo: Giải Toán lớp 2 bài 62: Phép trừ (có nhớ) trong phạm vi 1 000 sách Kết nối tri thức

Trên đây là lời giải chi tiết Toán lớp 2 trang 89 Bài 4 cho các em học sinh tham khảo, nắm được cách giải các dạng toán của Chủ đề 12: Phép cộng, phép trừ trong phạm vi 1 000. Qua đó giúp các em học sinh ôn tập chuẩn bị cho các bài thi giữa và cuối học kì lớp 2.

5/5 - (433 votes)
Leave a comment