Bài 5 trang 90 Toán lớp 2 tập 2 SGK Kết nối tri thức với cuộc sống

Bài 5 Toán lớp 2 trang 90 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Toán lớp 2 trang 90 Bài 5 là lời giải bài Phép trừ (không nhớ) trong phạm vi 1 000 SGK Toán 2 sách Kết nối tri thức; với hướng dẫn chi tiết lời giải giúp cho các em học sinh tham khảo, ôn tập, củng cố kỹ năng giải Toán. Mời các em học sinh cùng tham khảo chi tiết.

Giải Bài 5 Toán lớp 2 trang 90

Đề bài: Cho số 780 được xếp bởi que tính như sau:

Bài 5 trang 90 Toán lớp 2 tập 2 SGK Kết nối tri thức với cuộc sống

a) Hãy chuyển chỗ 1 que tính để tạo thành số lớn nhất có thể.

b) Tìm hiệu của số thu được ở câu a và số ban đầu.

Lời giải:

a) Số lớn nhất có thể sau khi chuyển chỗ 1 quen tính là 798.

Bài 5 trang 90 Toán lớp 2 tập 2 SGK Kết nối tri thức với cuộc sống

b) Hiệu của số thu được ở câu a và số ban đầu là:

798 – 780 = 18

Câu hỏi tiếp theo: Hoạt động 1 trang 92 Toán lớp 2 tập 2 SGK Kết nối tri thức với cuộc sống

Bài tiếp theo: Giải Toán lớp 2 bài 62: Phép trừ (có nhớ) trong phạm vi 1 000 sách Kết nối tri thức

Trên đây là lời giải chi tiết Toán lớp 2 trang 90 Bài 5 cho các em học sinh tham khảo, nắm được cách giải các dạng toán của Chủ đề 12: Phép cộng, phép trừ trong phạm vi 1 000. Qua đó giúp các em học sinh ôn tập chuẩn bị cho các bài thi giữa và cuối học kì lớp 2.

5/5 - (318 votes)
Leave a comment