Bài 7 trang 7 SBT Toán lớp 6 – CD

Bài 7 trang 7 SBT Toán lớp 6 tập 1 – Cánh diều là câu hỏi nằm trong Bài 1: Tập hợp được tiphay.edu.vn hướng dẫn giải chi tiết, giúp các em biết cách làm bài tập trong SBT Toán lớp 6. Hi vọng, thông qua đó học sinh được củng cố kiến thức và nắm bài học tốt hơn. Mời các em cùng tham khảo.

1. Giải bài 7 trang 7 sách bài tập Toán lớp 6

Viết mỗi tập hợp sau bằng cách chỉ ra tính chất đặc trưng cho các phần tử của tập hợp đó:

a) A = {13; 15; 17; …; 29};

b) B = {22; 24; 26; …; 42};

c) C = {7; 11; 15; 19; 23; 27};

d) D = {4; 9; 16; 25; 36; 49}.

Lời giải:

a) Ta nhận thấy các phần tử của tập hợp A là các số tự nhiên lẻ lớn hơn 12 và nhỏ hơn 30.

Theo cách chỉ ra tính chất đặc trưng, ta viết:

A = {x | x là số tự nhiên lẻ, 12 < x < 30}.

b) Ta nhận thấy các phần tử của tập hợp B là các số tự nhiên chẵn lớn hơn hoặc bằng 22 và nhỏ hơn hoặc bằng 42.

Theo cách chỉ ra tính chất đặc trưng, ta viết:

B = {x|x là số tự nhiên chẵn, 22 ≤ x ≤ 42}.

c)

+) Cách 1:

Ta có:

7 = 4.1 + 3; 11 = 4.2 + 3; 15 = 4.3 + 3; 19 = 4.4 + 3; 23 = 4.5 + 3; 27 = 4.6 + 3.

Ta nhận thấy các số trên đều có dạng 4.x + 3 với x ∈ {1,2,3,4,5,6}.

Theo cách chỉ ra tính chất đặc trưng, ta viết:

C = {4x + 3| x là số tự nhiên, 0 < x < 7}.

+) Cách 2:

Ta nhận thấy các phần tử trong tập hợp C là các số tự nhiên lẻ và cách nhau 4 đơn vị.

C = {xk| xk là số tự nhiên lẻ, xk+1 – xk = 4,k ∈ N }.

d) Ta thấy các phần tử của tập hợp D là các số chính phương lớn hơn 3 và nhỏ hơn 50.

Theo cách chỉ ra tính chất đặc trưng, ta viết:

D = {x| x là số chính phương, 3 < x < 50}.

2. Luyện tập kiến thức Toán 6 Tập hợp

—> Bài liên quan:

  • Toán lớp 6 Bài 1 Tập hợp Sách Cánh diều
  • Giải Toán lớp 6 Bài 1 Tập hợp Sách Cánh Diều

—–> Câu hỏi cùng bài:

  • Bài 1 trang 6 SBT Toán lớp 6 – CD
  • Bài 2 trang 6 SBT Toán lớp 6 – CD
  • Bài 3 trang 6 SBT Toán lớp 6 – CD
  • Bài 4 trang 6 SBT Toán lớp 6 – CD
  • Bài 5 trang 6 SBT Toán lớp 6 – CD
  • Bài 6 trang 6 SBT Toán lớp 6 – CD
  • Bài 8 trang 7 SBT Toán lớp 6 – CD

>>> Bài tiếp theo: Giải SBT Toán 6 Bài 2: Tập hợp các số tự nhiên – CD

Bài 7 trang 7 SBT Toán lớp 6 – CD được tiphay.edu.vn chia sẻ trên đây. Hy vọng với hướng dẫn giải bài tập chi tiết này sẽ là tài liệu hữu ích cho các em tham khảo, từ đó nắm được cách giải các dạng bài tập Chương 1: Số tự nhiên. Chúc các em học tốt, mời các em tham khảo thêm các dạng bài tập Toán lớp 6 trong chuyên mục Luyện Tập Toán 6 CD, Giải Toán 6 Tập 1 CD được tiphay.edu.vn biên soạn để ôn tập nhé.

5/5 - (143 votes)
Leave a comment