Bài tập cuối tuần Toán lớp 2 Cánh Diều – Tuần 3

Phiếu bài tập cuối tuần lớp 2 sách Cánh Diều: Tuần 3 được tiphay.edu.vn biên soạn gửi tới các thầy cô tham khảo hướng dẫn các em làm bài tập Toán lớp 2, giúp các em học sinh rèn luyện, nâng cao kỹ năng giải các bài Toán đã được học trong tuần. Mời các thầy cô tham khảo!

Bài tiếp theo: Bài tập cuối tuần lớp 2 môn Toán sách Cánh Diều – Tuần 4

Để tải phiếu bài tập, mời kích vào đường link sau: Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 2 – Tuần 3

I. Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 2 – Tuần 3

Bài 1:

a) Nêu số liền trước của các số sau: 48; 16; 7; 59.

b) Nêu số liền sau của các số sau: 19; 0; 66; 91.

c) So sánh các số dưới đây:

43 … 24

5 … 12

75 … 75

Bài 2:

a) Tìm tổng biết các số hạng lần lượt là 15 và 22.

b) Tìm hiệu biết số bị trừ là 17 và số trừ là 4.

Bài 3:

a) Tính:

10 + 4

10 + 5

10 + 2

b) Tính nhẩm:

3 + 7 + 1

4 + 6 + 6

9 + 1 + 8

Bài 4:

a) Tính:

5 + 7

8 + 8

9 + 3

7 + 6

4 + 8

6 + 9

b) Điền số thích hợp vào ô trống:

Bài tập cuối tuần lớp 2 môn Toán sách Cánh Diều - Tuần 3

Bài 5: Sợi dây thứ nhất dài 5 dm, sợi dây thứ hai dài 6 dm. Hỏi hai sợi dây dài tất cả bao nhiêu đề-xi-mét?

II. Đáp án bài tập cuối tuần môn Toán lớp 2 – Tuần 3

Bài 1:

a) Số liền trước của số 48 là 47.

Số liền trước của số 16 là 15.

Số liền trước của số 7 là 6.

Số liền trước của số 59 là 58.

b) Số liền sau của số 19 là 20.

Số liền sau của số 0 là 1.

Số liền sau của số 66 là 67.

Số liền sau của số 91 là 92.

c)

43 > 24

5 < 12

75 = 75

Bài 2:

a) 15 + 22 = 37

b) 17 – 4 = 3

Bài 3:

a)

10 + 4 = 14

10 + 5 = 15

10 + 2 = 12

b) 3 + 7 + 1 = 10 + 1 = 11

4 + 6 + 6 = 10 + 6 = 16

9 + 1 + 8 = 10 + 8 = 18

Bài 4:

a)

5 + 7 = 12

8 + 8 = 16

9 + 3 = 12

7 + 6 = 13

4 + 8 = 12

6 + 9 = 15

b)

Bài tập cuối tuần lớp 2 môn Toán sách Cánh Diều - Tuần 3

Bài 5:

Phép tính: 5 + 6 = 11

Trả lời: Hai sợi dây dài tất cả 11 dm.

——

Trên đây, tiphay.edu.vn đã giới thiệu tới các em Phiếu bài tập cuối tuần lớp 2 sách Cánh Diều: Tuần 3. Mời các em cùng luyện tập các bài tập tự luyện môn Toán lớp 2 này với nhiều dạng bài khác nhau. Để các em có thể học tốt môn Toán hơn và luyện tập đa dạng tất cả các dạng bài tập, các em cùng tham khảo thêm các bài tập Toán lớp 2.

5/5 - (379 votes)
Leave a comment