Bài tập cuối tuần Toán lớp 2 Chân trời sáng tạo – Tuần 3

Phiếu bài tập cuối tuần lớp 2 sách Chân trời sáng tạo: Tuần 3 được tiphay.edu.vn biên soạn gửi tới các thầy cô tham khảo hướng dẫn các em làm bài tập Toán lớp 2, giúp các em học sinh rèn luyện, nâng cao kỹ năng giải các bài Toán đã được học trong tuần. Mời các thầy cô tham khảo!

Bài tiếp theo: Bài tập cuối tuần lớp 2 môn Toán sách Chân trời sáng tạo – Tuần 4

Để tải phiếu bài tập, mời kích vào đường link sau: Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 2 – Tuần 3

I. Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 2 – Tuần 3

Bài 1:

a) >, <, =?

7 …. 83

17 … 15

46 + 10 … 56

78 … 42

83 – 12 … 11 + 60

47 … 3

b) Đặt tính rồi tính.

11 + 2

45 – 1

33 + 20

98 – 75

Bài 2:

a) Em hãy dùng thước thẳng nối các điểm trên hình vẽ dưới đây để có:

+ Các đoạn thẳng: AB, AC, BC, BE, CD, ED.

+ Các đoạn thẳng: GH, HI, IK, KG.

+ Các đoạn thẳng: MN, NO, OP, PM.

+ Các đoạn thẳng: QR, RS, ST, TQ.

Bài tập cuối tuần lớp 2 môn Toán sách Chân trời sáng tạo - Tuần 3

b) Em hãy tô màu vào hình vẽ ở trên.

Bài 3:

a) Trả lời các câu hỏi sau:

+ Số liền trước của số 53 là số nào?

+ Số liền sau của số 12 là số nào?

+ Số liền trước của số 47 là số nào?

+ Số liền sau của số 0 là số nào?

b) Viết số vào ô trống để có ba số liên tiếp.

34 ⍰ 36

⍰ 47 48

11 12 ⍰

Bài 4: Hà có 35 quyển vở, Hồng có 22 quyển vở. Hỏi Hà có nhiều hơn Hồng bao nhiêu quyển vở?

Bài 5: Hùng có 17 viên bi, Minh có 12 viên bi. Hỏi Minh có ít hơn Hùng bao nhiêu viên bi?

II. Đáp án bài tập cuối tuần môn Toán lớp 2 – Tuần 3

Bài 1:

a)

7 < 83

17 > 15

46 + 10 = 56

78 > 42

83 – 12 = 11 + 60

47 > 3

b) Các em học sinh tự đặt phép tính rồi tính.

11 + 2 = 13

45 – 1 = 44

33 + 20 = 53

98 – 75 = 23

Bài 2:

a)

Bài tập cuối tuần lớp 2 môn Toán sách Chân trời sáng tạo - Tuần 3

b) Các em hãy tô màu ngôi nhà theo sở thích của mình nhé!

Bài 4:

a) + Số liền trước của số 53 là số 52.

+ Số liền sau của số 12 là số 13.

+ Số liền trước của số 47 là số 46.

+ Số liền sau của số 0 là số 1.

b)

34 35 36

46 47 48

11 12 13

Bài 5:

Phép tính: 35 – 22 = 13

Trả lời: Hà có nhiều hơn Hồng 13 quyển vở.

Bài 6:

Phép tính: 17 – 12 = 5

Trả lời: Minh có ít hơn Hùng 5 viên bi.

——

Trên đây, tiphay.edu.vn đã giới thiệu tới các em Phiếu bài tập cuối tuần lớp 2 sách Chân trời sáng tạo: Tuần 3. Mời các em cùng luyện tập các bài tập tự luyện môn Toán lớp 2 này với nhiều dạng bài khác nhau. Để các em có thể học tốt môn Toán hơn và luyện tập đa dạng tất cả các dạng bài tập, các em cùng tham khảo thêm các bài tập Toán lớp 2.

5/5 - (388 votes)
Leave a comment