Bài tập cuối tuần Toán lớp 2 Kết nối tri thức – Tuần 3

Phiếu bài tập cuối tuần lớp 2 sách Kết nối tri thức với cuộc sống: Tuần 3 được tiphay.edu.vn biên soạn gửi tới các thầy cô tham khảo hướng dẫn các em làm bài tập Toán lớp 2, giúp các em học sinh rèn luyện, nâng cao kỹ năng giải các bài Toán đã được học trong tuần. Mời các thầy cô tham khảo!

Bài tiếp theo: Bài tập cuối tuần lớp 2 môn Toán sách Kết nối tri thức với cuộc sống – Tuần 4

Để tải phiếu bài tập, mời kích vào đường link sau: Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 2 – Tuần 3

I. Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 2 – Tuần 3

Bài 1:

a) Tính nhẩm:

20 + 70

40 + 30

50 + 50

90 – 80

100 – 10

70 – 40

b) Đặt tính rồi tính:

11 + 5

36 – 4

42 + 25

77 – 51

Bài 2:

a) Điền số thích hợp vào ô trống:

Bài tập cuối tuần lớp 2 môn Toán sách Kết nối tri thức với cuộc sống - Tuần 3

b) Điền số thích hợp vào ô trống để được các phép tính đúng:

Bài tập cuối tuần lớp 2 môn Toán sách Kết nối tri thức với cuộc sống - Tuần 3

Bài 3:

a) Số?

Số liền trước

Số đã cho

Số liền sau

54

47

63

b) >, <, =?

45 + 3 … 50

22 – 10 … 11

45 + 13 … 98 – 40

20 + 10 … 60 – 30

c) Cho 3 chữ số 7, 0, 4. Em hãy ghép hai trong ba chữ số trên để được các số có hai chữ số.

Bài 4: Lớp 2A có 37 học sinh, trong đó có 15 học sinh nam. Hỏi lớp 2A có bao nhiêu học sinh nữ?

Bài 5: Hùng có 14 viên bi xanh và 20 viên bi đỏ. Hỏi Hùng có tất cả bao nhiêu viên bi?

II. Đáp án bài tập cuối tuần môn Toán lớp 2 – Tuần 3

Bài 1:

a)

20 + 70 = 90

40 + 30 = 70

50 + 50 = 100

90 – 80 = 10

100 – 10 = 90

70 – 40 = 30

b) Các em học sinh tự đặt phép tính rồi tính.

11 + 5 = 16

36 – 4 = 32

42 + 25 = 67

77 – 51 = 26

Bài 2:

a)

Bài tập cuối tuần lớp 2 môn Toán sách Kết nối tri thức với cuộc sống - Tuần 3

b)

Bài tập cuối tuần lớp 2 môn Toán sách Kết nối tri thức với cuộc sống - Tuần 3

Bài 3:

a)

Số liền trước

Số đã cho

Số liền sau

53

54

55

46

47

48

62

63

64

b)

45 + 3 < 50

22 – 10 > 11

45 + 13 = 98 – 40

20 + 10 = 60 – 30

c) Các số có hai chữ số ghép được từ 3 chữ số là: 40, 44, 47, 70, 74, 77.

Bài 4:

Lớp 2A có số học sinh nữ là:

37 – 15 = 22 (học sinh)

Đáp số: 22 học sinh nữ.

Bài 5:

Hùng có tất cả số viên bi là:

14 + 20 = 34 (viên)

Đáp số: 34 viên bi.

——

Trên đây, tiphay.edu.vn đã giới thiệu tới các em Phiếu bài tập cuối tuần lớp 2 sách Kết nối tri thức với cuộc sống: Tuần 3. Mời các em cùng luyện tập các bài tập tự luyện môn Toán lớp 2 này với nhiều dạng bài khác nhau. Để các em có thể học tốt môn Toán hơn và luyện tập đa dạng tất cả các dạng bài tập, các em cùng tham khảo thêm các bài tập Toán lớp 2.

5/5 - (242 votes)
Leave a comment