Bộ đề thi giữa học kì 2 lớp 2 môn Toán Cánh Diều năm 2022 – 2023

Đề thi giữa học kì 2 lớp 2 môn Toán Cánh Diều năm 2022 – 2023

Bộ đề thi giữa học kì 2 lớp 2 môn Toán Cánh Diều năm 2022 – 2023 là đề thi lớp 2 hay nhất được Tip Hay sưu tầm và đăng tải là tài liệu ôn tập và hệ thống kiến thức Toán lớp 2 hiệu quả, giúp các em ôn lại toàn bộ các kiến thức quan trọng đã được học trong giữa học kì 2.

Đề thi giữa học kì 2 lớp 2 môn Toán Cánh Diều

Phần 1. Trắc nghiệm (3 điểm)

Câu 1. Để tô màu một bức trang cần sử dụng 13 màu. Bạn Tí đã dùng 8 màu để tô các vị trí đã được đánh dấu. Hỏi tí còn phải sử dụng bao nhiêu màu nữa để tô xong bức trang?

A. 4 màu

B. 6 màu

C. 7 màu

D. 5 màu

Câu 2. 2 hộp có 10 cái bánh. 10 hộp như vật có bao nhiêu cái bánh?

A. 5 cái bánh

B. 100 cái bánh

C. 50 cái bánh

D. 15 cái bánh

Câu 3. Chú Tư mua 2 bao phân đạm, mỗi bao nặng 50 kg về bón cho ruộng lúa nhà mình. Chú
ấy đã sử dụng hết 84 kg. Hỏi lượng phân đạm còn lại là bao nhiêu ki – lô – gam?

Đề thi giữa học kì 2 lớp 2 môn Toán Cánh Diều

A. 24 kg

B. 14 kg

C. 26 kg

D. 16 kg

Câu 4. Số gồm 7 trăm và 8 chục viết là:

A. 78

B. 870

C. 780

D. 708

Câu 5. Trong các đồng hồ sau đồng hổ chỉ 5 giờ 15 là:

Đề thi giữa học kì 2 lớp 2 môn Toán Cánh Diều

A. Hình 1

B. Hình 2

C. Hình 3

D. Hình 4

Câu 6. Trong hình dưới đây có:

A. 2 hình trụ

B. 4 hình trụ

C. 5 hình trụ

D. 3 hình trụ

Đề thi giữa học kì 2 lớp 2 môn Toán Cánh Diều

Phần 2. Tự luận (7 điểm)

Câu 1. (1 điểm) Điền số thích hợp vào chỗ trống;

2 x 4 = ……….5 x 5 = ……….35 : 5= ……….18 : 2= ……….

Câu 2. (3 điểm) Bạn Nam nặng 32 kg. Bạn Hương nhẹ hơn Nam 4 kg. Hỏi:

a) Bạn Hương nặng bao nhiêu ki – lô – gam?

b) Cả hai bạn nặng bao nhiêu ki – lô – gam?

Tóm tắt

…………………………

…………………………

…………………………

…………………………

Lời giải

……………………………………………………………….

……………………………………………………………….

……………………………………………………………….

……………………………………………………………….

Câu 3. (1 điểm) Sắp xếp các số 584; 312; 630; 485 theo thứ tự từ bé đến lớn?

…………………………………………………………………………………………………………

Câu 4. (2 điểm) Đồng hồ dưới đây chỉ mấy giờ?

Đề thi giữa học kì 2 lớp 2 môn Toán Cánh Diều

Đáp án Đề thi giữa học kì 2 lớp 2 môn Toán Cánh Diều

Phần 1. Trắc nghiệm

1. D

2. C

3. D

4. C

5. A

6. B

Phần 2. Tự luận

Câu 1.

2 x 4 = 85 x 5 = 2535 : 5 = 718 : 2 = 9

Câu 2.

Tóm tắt

Nam nặng: 32 kg

Hương nhẹ hơn Nam: 4 kg

Hương nặng: … kg?

Cả hai bạn: ….kg?

Lời giải

a) Bạn Hương nặng số ki – lô – gam là:

32 – 4 = 28 (kg)

b) Cả hai bạn nặng số ki – lô – gam là:

32 + 28 = 60 (kg)

Đáp số: a) 28 kg; b) 60 kg.

Câu 3.

312; 485; 584; 630

Câu 4.

Lần lượt từ trái qua phải: 3 giờ; 4 giờ 30 phút (4 rưỡi); 7 giờ 5 phút.

Xem thêm nhiều bài hơn tại : Đề Thi

5/5 - (416 votes)
Leave a comment