Bộ đề thi giữa học kì 2 lớp 2 môn Toán năm 2022 – 2023 Kết nối tri thức

Đề thi giữa học kì 2 lớp 2 môn Toán năm 2022 – 2023 Kết nối tri thức 

Bộ đề thi giữa học kì 2 lớp 2 môn Toán năm 2022 – 2023 Kết nối tri thức bao gồm các đề ôn tập giúp các em học sinh học tốt Toán lớp 2, rèn luyện kỹ năng giải bài tập, chuẩn bị cho các bài thi, bài kiểm tra giữa học kì 2 lớp 2 đạt kết quả cao.

Đề thi giữa học kì 2 lớp 2 môn Toán Kết nối tri thức – Đề 1

Khoanh vào chữ cái đặt trước đáp án đúng hoặc làm theo yêu cầu:

Bài 1: Số 451 đọc là là:

A. Bốn trăm năm mươi mốt

B. Bốn trăm năm mươi một

C. Bốn năm một

Bài 2: Trong phép tính 16 : 2 = 8, 16 : 2 được gọi là:

A. Số bị chia

B. Số chia

C. Thương

Bài 3: Ngày 5 tháng 4 đọc là:

A. Ngày 5 tháng 4

B. Ngày năm tháng 4

C. Ngày năm tháng tư

Bài 4: Nối:

Đề thi giữa học kì 2 lớp 2 môn Toán Kết nối tri thức

Bài 5: Điền số thích hợp vào chỗ chấm:

30kg : 5 + 28kg = …….. kg

Bài 6: Đúng ghi Đ, sai ghi S. Đồng hồ bên chỉ:

A. Đồng hồ chỉ 2 giờ 15 phút. ☐

B. Đồng hồ chỉ 1 giờ 15 phút. ☐

C. Đồng hồ chỉ 3 giờ 10 phút. ☐

Đề thi giữa học kì 2 lớp 2 môn Toán Kết nối tri thức

PHẦN II. TỰ LUẬN

Bài 7: Đặt tính rồi tính

a) 36 + 39

b) 7 + 82

c) 100 – 54

d) 98 – 27

Bài 8: Điền số thích hợp vào chỗ trống

a) Số 638 gồm … trăm … chục … đơn vị.

b) Số 992 gồm … trăm … chục … đơn vị.

Bài 9: Nhà cô Hương có 5 căn phòng cho thuê, mỗi phòng có 2 người thuê trọ. Hỏi nhà cô Hương có bao nhiêu người thuê trọ?

Phép tính: ………………………………………………………………………………………………..

Trả lời: …………………………………………………………………………………………………….

Bài 10: Hình bên có:

a. … khối trụ

b. … khối cầu.

c. … khối lập phương

d. … khối hình chữ nhật.

Đề thi giữa học kì 2 lớp 2 môn Toán Kết nối tri thức

Bài 11: Cho các số 3, 0, 5. Em hãy sắp xếp các số có ba chữ số khác nhau.

Đáp án đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 2:

PHẦN I: TRẮC NGHIỆM (4 điểm)

Bài 1

(0.5đ)

Bài 2

(0.5đ)

Bài 3

(0.5đ)

Bài 4

(1đ)

Bài 5

(0.5đ)

Bài 6

(1đ)

A

C

C

1C, 2A, 3D, 4B

34

S-Đ-S

PHẦN II: TỰ LUẬN (6 điểm)

Bài 7: Đặt tính và tính (2đ)Thực hiện đúng mỗi phép tính được 0.5đ

a) 75

b) 89

c) 46

d) 71

Bài 8: Điền số (1đ)

a) 6 – 3 – 8

b) 9 – 9 – 2

Mỗi câu đúng 0.5 điểm – Nếu sau 1 số, trừ 0.5 điểm

Bài 9: (1đ)

Bài giải

Phép tính: 2 x 5 = 10 (0.5đ)

Trả lời: Nhà cô Hương có 10 người thuê trọ. (0.5đ)

HS làm ngược phép tính 5 x 2 = 10 trừ 1 điểm

Bài 10:

a. 4

b. 3

c. 1

d. 2

Bài 11: (1đ)

Bài giải

Các số có ba chữ số là: 305; 350; 503; 530.

Mỗi số đúng được 0.25 điểm.

Ma trận đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 2

TT

Chủ đề

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Tổng

TN

TL

TN

TL

TN

TL

1

Số học và phép tính

Số câu

2

1

1

1

5

Câu số

1,3

8

2

11

Số điểm

1

1

0.5

1

3.5

2

Đại lượng và đo đại lượng

Số câu

1

1

1

3

Câu số

6

4

5

Số điểm

1

1

0.5

2.5

3

Yếu tố hình học

Số câu

1

1

2

Câu số

10

7

Số điểm

1

2

3

4

Giải toán có lời văn

Số câu

1

1

Câu số

9

Số điểm

1

1

Tổng số

Số câu

4

1

3

1

1

1

11

Số điểm

3

1

3.5

1

0.5

1

10

Tỉ lệ%

40%

45%

15%

100%

Đề thi giữa học kì 2 lớp 2 môn Toán Kết nối tri thức – Đề 2

I. Phần 1: Trắc nghiệm khách quan (6 điểm)

Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng

Câu 1: Tổng 2 + 2 + 2 + 2 + 2 được viết thành tích là:

A. 2 x 5

B. 2 x 4

C. 2 x 3

D. 2 x 6

Câu 2: Thương của phép chia có số bị chia bằng 25 và số chia bằng 5 là:

Câu 3: Số “Một trăm chín mươi hai” được viết là:

A. 129

B. 192

C. 199

D. 122

Câu 4: Số liền sau của số 932 là số:

A. 935

B. 1 000

C. 933

D. 931

Câu 5: Quãng đường từ nhà tới trường của các bạn Lan, Hoa, Minh, Tú được cho trong bảng dưới đây:

Lan

Hoa

Minh

Nhà → Trường

1 km

300 m

720 m

648 m

Dựa vào bảng, nhà bạn nào xa trường nhất?

A. Bạn Minh

B. Bạn Tú

C. Bạn Lan

D. Bạn Hoa

Câu 6: Gọi tên các khối hình dưới đây:

Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 2 sách Kết nối tri thức

II. Phần 2: Tự luận (4 điểm)

Câu 7: Tính nhẩm.

2 x 5

5 x 6

2 x 8

5 x 3

12 : 2

40 : 5

2 : 2

35 : 5

Câu 8: Đ, S?

200 < 300 ⍰

489 = 498 ⍰

230 > 530 ⍰

503 < 502 ⍰

400 > 399 ⍰

268 = 268 ⍰

Câu 9: Số?

1 000 m = ⍰ km

8 m = ⍰ dm

5 m = ⍰ cm

400 cm = ⍰ m

Câu 10: Mỗi hộp bánh đựng được 5 chiếc bánh. Hỏi 10 hộp bánh như vậy có tất cả bao nhiêu chiếc bánh?

Đáp án:

I. Phần 1: Trắc nghiệm khách quan

Câu 1

Câu 2

Câu 3

Câu 4

Câu 5

A

D

B

C

C

Câu 6:

– Đồ vật có dạng khối trụ: Lon sữa, lon nước, bình cá cảnh

– Đồ vật có dạng khối cầu: Quả bóng

II. Phần 2: Tự luận

Câu 7:

2 x 5 = 10

5 x 6 = 30

2 x 8 = 16

5 x 3 = 15

12 : 2 = 6

40 : 5 = 8

2 : 2 = 1

35 : 5 = 7

Câu 8:

200 < 300 Đ

489 = 498 S

230 > 530 S

503 < 502 S

400 > 399 Đ

268 = 268 Đ

Câu 9:

1 000 m = 1 km

8 m = 80 dm

5 m = 500 cm

400 cm = 4 m

Câu 10:

Số chiếc bánh có tất cả là:

5 x 10 = 50 (chiếc)

Đáp số: 50 chiếc bánh.

—————

Xem thêm nhiều bài hơn tại : Đề Thi

5/5 - (319 votes)
Leave a comment