Cho tam giác nhọn ABC, Gọi M và N lần lượt là trung điểm của AB và AC Luyện tập Toán 8

Xóa Đăng nhập để viết
1 Câu trả lời
 • Biết Tuốt
  Biết Tuốt

  a) Xét tam giác ABC có:

  M là trung điểm của AB

  N là trung điểm của AC

  Suy ra: MN là đường trung bình của tam giác ABC Rightarrow left{ begin{array}{l}
MN//BC\
MN = dfrac{1}{2}BC
end{array} right.

  Ta có: KC = dfrac{1}{2}BC( K là trung điểm của BC ) MN = KC (1)

  MN//BC Rightarrow MN//KC (2)

  Từ (1) và (2) ta được KNMC là hình bình hành

  c) Xét tam giác AMC có:

  O là giao điểm của MC và KN nên O là trung điểm của MC (1)

  N là trung điểm của AC

  AO cap MN = left{ G right} Rightarrow G là trọng tâm tam giác AMC nên AG = 2GO

  0 Trả lời 3 giờ trước

  Rate this post
  Leave a comment