Đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 11 trường THPT Thuận Thành 3, Bắc Ninh năm học 2016 – 2017

Đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 11

Đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 11 trường THPT Thuận Thành 3, Bắc Ninh năm học 2016 – 2017 là đề kiểm tra giữa kì I lớp 11, gồm 50 câu trắc nghiệm môn Toán nhằm đánh giá năng lực học tập của học sinh trong nửa đầu học kì 1. Mời các bạn tham khảo.

Đề thi giữa học kì 1 môn Ngữ văn lớp 11 trường THPT Thuận Thành 3, Bắc Ninh năm học 2016 – 2017

Đề thi giữa học kì 1 môn Tiếng Anh lớp 11 trường THPT Thuận Thành 3, Bắc Ninh năm học 2016 – 2017 có đáp án

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BẮC NINH
TRƯỜNG THPT THUẬN THÀNH SỐ 3
ĐỀ CHÍNH THỨC
(Đề thi gồm có 04 trang)
ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG GIỮA HỌC KÌ I
NĂM HỌC: 2016- 2017
Môn: TOÁN Lớp: 11
(Thời gian: 90 phút, không kể thời gian phát đề)

Mã đề thi 132

Đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 11
Đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 11
Đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 11
Đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 11

Xem thêm nhiều bài hơn tại : Đề Thi

5/5 - (129 votes)
Leave a comment