Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 11 trường THPT Đào Duy Từ, Thanh Hóa năm học 2014 – 2015

Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 11

Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 11 trường THPT Đào Duy Từ, Thanh Hóa năm học 2014 – 2015 là tài liệu luyện thi học kỳ 2 lớp 11 rất hiệu quả. Đây cũng là tài liệu tham khảo môn Toán giúp các bạn học sinh lớp 11 ôn tập lại kiến thức, đạt điểm cao trong bài thi giữa kì, thi cuối kì. Chúc các bạn học tốt.

Đề thi giữa học kì 2 môn Sinh học lớp 11 trường THPT Đào Duy Từ, Thanh Hóa năm học 2014 – 2015

Đề thi giữa học kì 2 môn Ngữ văn lớp 11 trường THPT Đào Duy Từ, Thanh Hóa năm học 2014 – 2015

Đề thi giữa học kì 2 môn Địa lý lớp 11 trường THPT Đào Duy Từ, Thanh Hóa năm học 2014 – 2015

SỞ GD & ĐT THANH HÓA

TRƯỜNG THPT ĐÀO DUY TỪ

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II

MÔN: TOÁN LỚP 11

ĐỀ CHÍNH THỨC

(Thời gian 90 phút không kể thời gian phát đề)

Đề thi gồm có: 4 câu, 1 trang

Câu 1: (2 điểm)

a) Cho dãy (Un) có Un = -5n + 8. Chứng minh rằng (Un) là một cấp số cộng. Tìm U8 và S20

b) Cho cấp số nhân (vn) có công bội q >1 biết: Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 11 có đáp án. Tìm v6, S14.

Câu 2: (3 điểm) Tính các giới hạn sau:

Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 11 có đáp án

Câu 3: (2 điểm)

a) Cho hàm số Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 11 có đáp án. Tìm m để hàm số liên tục tại x0 = 3

b) Cho phương trình: ax2 + (2b + c)x + (2d + e) = 0 có một nghiệm không nhỏ hơn 4. Chứng minh rằng phương trình ax4 + bx3 + cx2 + dx + e = 0 có nghiệm thực với ẩn x.

Câu 4: (3 điểm) Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác vuông tại B, AB = a, BC = 2a. SA = 2a và vuông góc mp(ABC). M là trung điểm đoạn BC

a) Chứng minh tam giác SBC vuông.

b) Tính góc giữa SB và AC

c) Mặt phẳng (P) qua M và song song với (SAC). Tính diện tích thiết diện tạo bởi khi cắt hình chóp S.ABC bởi mặt phẳng (P).

Đáp án đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 11

Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 11 có đáp án
Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 11 có đáp án

Xem thêm nhiều bài hơn tại : Đề Thi

5/5 - (453 votes)
Leave a comment