Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 1 năm 2022 – 2023 sách Kết nối tri thức – Đề số 2

Đề thi Toán lớp 1 học kì 1 năm học 2022 – 2023 (Đề số 2) do đội ngũ giáo viên của tiphay.edu.vn biên soạn là đề Toán lớp 1 kì 1 của bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống có đáp án kèm theo. Qua đó sẽ giúp các em học sinh ôn tập và củng cố các dạng bài tập Toán lớp 1 kì 1 có trong đề thi lớp 1. Tài liệu này giúp các em học sinh lớp 1 tự ôn luyện và vận dụng các kiến thức đã học vào việc giải bài tập toán.

Bản quyền thuộc về tiphay.edu.vn.
Nghiêm cấm mọi hình thức sao chép nhằm mục đích thương mại.

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 1 năm 2022 – 2023 sách Kết nối tri thức – Đề số 2

Bài 1: (3đ) Điền số thích hợp:

3 + … = 5

7 – … = 4

6 – 2 = … – 1

1 + 6 < … < 9

2 + 8 > … > 8

3 – 2 + 4 = … + 3

Bài 2: (1,5đ) Viết phép tính thích hợp

Có: 6 quả táo

Thêm: 4 quả táo

Có tất cả: … quả táo?

Phép tính: …………………………………………………………………………………………………………

Bài 3: (2đ) Nối:

Bài 4: (1,5đ) Sắp xếp các số sau: 3 ; 7; 0 ; 10 ; 6

– Thứ tự tăng dần: …………………………………………………………………………………………….

– Thứ tự giảm dần: …………………………………………………………………………………………….

Bài 5: (2đ) Tính:

3 + 5 – 2 = …

4 + 4 + 1 = …

9 – 6 + 7 = …

10 – 0 – 8 = …

Đáp án Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 1 năm 2022 – 2023 sách Kết nối tri thức – Đề số 2

Bài 1: (3đ) Điền số thích hợp:

3 + 2= 5

7 – 3 = 4

6 – 2 = 5 – 1

1 + 6 < 8 < 9

2 + 8 > 9 > 8

3 – 2 + 4 = 2 + 3

Bài 2: (1,5đ) Viết phép tính thích hợp

Có: 6 quả táo

Thêm: 4 quả táo

Có tất cả: … quả táo?

Phép tính: 6 + 4 = 10

Bài 3: (2đ) Nối:

Bài 4: (1,5đ) Sắp xếp các số sau: 3 ; 7; 0 ; 10 ; 6

– Thứ tự tăng dần: 0; 3; 6; 7; 10

– Thứ tự giảm dần: 10; 7; 6; 3; 0

Bài 5: (2đ) Tính:

3 + 5 – 2 = 6

4 + 4 + 1 = 9

9 – 6 + 7 = 10

10 – 0 – 8 = 2

————————-

Ngoài Đề thi Toán lớp 1 học kì 1 năm học 2022 – 2023 (Đề số 2) năm học 2021 – 2022 của bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống trên, các em học sinh lớp 1 còn có thể tham khảo tài liệu về môn Toán lớp 1 mà tiphay.edu.vn đã biên soạn và chọn lọc. Chúc các em học tốt!

Rate this post
Leave a comment