Đề thi học sinh giỏi cấp huyện môn Toán lớp 9 phòng GD&ĐT Thạch Hà, Hà Tĩnh năm 2016 – 2017

Đề thi học sinh giỏi cấp huyện môn Toán lớp 9

Đề thi học sinh giỏi cấp huyện môn Toán lớp 9 phòng GD&ĐT Thạch Hà, Hà Tĩnh năm 2016 – 2017 là đề tham khảo dành cho các bạn học sinh và thầy cô nghiên cứu, học tập tốt môn Toán lớp 9 cũng như luyện tập và làm quen với nhiều đề học sinh giỏi hơn nhằm chuẩn bị tốt nhất cho các kì thi sắp diễn ra. Mời các bạn tham khảo.

Đề thi học sinh giỏi môn Ngữ văn lớp 9 phòng GD&ĐT Thái Hòa, Nghệ An năm 2016 – 2017

Đề thi học sinh giỏi cấp trường môn Lịch sử lớp 9 trường THCS Nhuận Phú Tân, Mỏ Cày Bắc năm 2016 – 2017

PHÒNG GD&ĐT THẠCH HÀ ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI HUYỆN
NĂM HỌC 2016 – 2017
Môn thi: Toán 9
Thời gian làm bài 150 phút

Câu 1:

a) Tính giá trị của đa thức Đề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 9

b) So sánh Đề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 9

c) Tính giá trị biểu thức: Đề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 9

d) Biết là số vô tỉ, hãy tìm các số nguyên a, b thỏa mãn: Đề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 9

Câu 2: Giải các phương trình sau:
Đề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 9

Câu 3:

a) Cho đa thức P(x) = ax3 + bx2 + cx + d với a, b, c, d là các hệ số nguyên. Chứng minh rằng nếu P(x) chia hết cho 5 với mọi giá trị nguyên của x thì các hệ số a, b, c, d đều chia hết cho 5

b) Tìm nghiệm nguyên của phương trình: x2 – xy + y2 – 4 = 0

c) Cho n là số tự nhiên lớn hơn 1. Chứng minh rằng n4 + 4n là hợp số.

Câu 4:

a) Chứng minh rằng Đề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 9

b) Cho a, b, c là 3 số dương thỏa mãn điều kiện Đề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 9

Tìm giá trị lớn nhất của tích (a + b)(b + c)(c + a).

Câu 5: Cho ΔABC nhọn, có ba đường cao AD, BI, CK cắt nhau tại H. Gọi chân các đường vuông góc hạ từ D xuống AB, AC lần lượt là E và F

a) Chứng minh rằng: AE.AB = AF.AC

b) Giả sử HD = 1/3AD. Chứng minh rằng: tanB.tanC = 3

c) Gọi M, N lần lượt là chân đường vuông góc kẻ từ D đến BI và CK. Chứng minh rằng: 4 điểm E, M, N, F thẳng hàng.

Đáp án đề thi học sinh giỏi cấp huyện môn Toán lớp 9

Đáp án đề thi HSG môn Toán lớp 9

Đáp án đề thi HSG môn Toán lớp 9

Đáp án đề thi HSG môn Toán lớp 9

Đáp án đề thi HSG môn Toán lớp 9

Xem thêm nhiều bài hơn tại : Đề Thi

5/5 - (199 votes)
Leave a comment