Browsing Category

Lớp 5

Bài 3 trang 114 Toán lớp 5 Luyện tập chung

Bài 3 Toán lớp 5 trang 114 Luyện tập chungToán lớp 5 trang 114 Bài 3 là lời giải bài Luyện tập chung SGK Toán 5; với hướng dẫn chi tiết lời giải giúp cho các em học sinh tham khảo, ôn tập, củng cố kỹ năng giải Toán. Mời các em học sinh cùng…

Bài 3 trang 106 Toán lớp 5 Luyện tập chung

Bài 3 Toán lớp 5 trang 106 Luyện tập chungToán lớp 5 trang 106 Bài 3 là lời giải bài Luyện tập chung SGK Toán 5; với hướng dẫn chi tiết lời giải giúp cho các em học sinh tham khảo, ôn tập, củng cố kỹ năng giải Toán. Mời các em học sinh cùng…

Giải Toán lớp 5 trang 108

Giải Toán lớp 5 Hình hộp chữ nhật - Hình lập phươngToán lớp 5 trang 108 là lời giải bài Hình hộp chữ nhật - Hình lập phương SGK Toán 5; với hướng dẫn chi tiết lời giải giúp cho các em học sinh tham khảo, ôn tập, củng cố kỹ năng giải Toán.…

Bài 2 trang 104 Toán lớp 5

Bài 2 Toán lớp 5 trang 104Toán lớp 5 trang 104 Bài 2 là lời giải bài Luyện tập về tính diện tích SGK Toán 5; với hướng dẫn chi tiết lời giải giúp cho các em học sinh tham khảo, ôn tập, củng cố kỹ năng giải Toán. Mời các em học sinh cùng…

Bài 2 trang 106 Toán lớp 5

Bài 2 Toán lớp 5 trang 106Toán lớp 5 trang 106 Bài 2 là lời giải bài Luyện tập về tính diện tích (tiếp theo) SGK Toán 5; với hướng dẫn chi tiết lời giải giúp cho các em học sinh tham khảo, ôn tập, củng cố kỹ năng giải Toán. Mời các em học…

Bài 4 trang 101 Toán lớp 5 Luyện tập chung

Bài 4 Luyện tập chung Toán lớp 5 trang 101Toán lớp 5 trang 101 Bài 4 là lời giải bài Luyện tập chung SGK Toán 5; với hướng dẫn chi tiết lời giải giúp cho các em học sinh tham khảo, ôn tập, củng cố kỹ năng giải Toán. Mời các em học sinh cùng…