Giải Nghe kể chuyện Sơn tinh, Thủy tinh trang 89 SGK Tiếng Việt 3 tập 2 – Kết nối tri thức

Nghe kể chuyện Sơn tinh, Thủy tinh. Dựa vào tranh và câu hỏi gợi ý, kể lại từng đoạn của câu chuyện


Câu 1 trang 89: Nghe kể chuyện

Sơn tinh, Thủy tinh

(Truyện cổ Việt Nam)


Trả lời:

SƠN TINH, THỦY TINH

Vua Hùng thứ mười tám có một người con gái yêu rất xinh đẹp tên là Mị Nương. Vua cha muốn kén cho nàng một người chồng xứng đáng.

Một hôm, có hai chàng trai đến cầu hôn. Một người là Sơn Tinh, chúa miền non cao, tài giỏi khác thường. Một người là Thủy Tinh, chúa vùng nước thẳm, tài giỏi cũng không kém. Để chọn lựa, vua nói:

– Hai người đều tài giỏi nhưng ta chỉ có một người con gái. Ngày mai ai đem lễ vật đến trước sẽ được rước dâu về. Lễ vật gồm: một trăm ván cơm nếp, một trăm nệp bánh chưng, voi chín ngà, gà chín cựa, ngựa chín hồng mao.

Sáng sớm hôm sau, Sơn Tinh đem lễ vậy đến trước và được đón Mị Nương về núi. Thủy Tinh đến sau, đùng đùng nổi giận, đem quân đuổi theo hòng cướp lại Mị Nương. Thủy Tinh hô mưa gọi gió, làm thành dông bão, sấm sét rung chuyển cả đất trời. Nước dâng trắng xóa, cuốn trôi nhà cửa, thóc lúa,…

Sơn Tinh không hề nao núng. Nước dâng lên cao bao nhiêu, Sơn Tinh lại làm cho đồi núi mọc cao lên bấy nhiêu. Thủy Tinh đuối sức phải rút quân về.

Từ đó, năm nào Thủy Tinh cũng làm mưa làm gió đánh Sơn Tinh gây nên cảnh lụt lội khắp vùng đồng bằng trung du nước ta. Nhưng lần nào, Thủy Tinh cũng thua.

(Truyện cổ Việt Nam)

Câu 2 trang 89: Dựa vào tranh và câu hỏi gợi ý, kể lại từng đoạn của câu chuyện

Trả lời:

Bức tranh 1. Hùng Vương thứ mười tám có một người con gái đẹp tuyệt trần, tên là Mị Nương. Nhà vua muốn kén cho công chúa một người chồng tài giỏi.

Một hôm, có hai chàng trai đến cầu hôn công chúa. Một người là Sơn Tinh, chúa miền non cao, còn người kia là Thủy Tinh, vua vùng nước thẳm.

Bức tranh 2. Hùng Vương chưa biết chọn ai, bèn nói:

– Ngày mai, ai đem lễ vật đến trước thì được lấy Mị Nương. Hãy đem đủ một trăm ván cơm nếp, hai trăm nệp bánh chưng, voi chín ngà, gà chín cựa, ngựa chín hồng mao.

Bức tranh 3. Hôm sau, Sơn Tinh mang lễ vật đến trước và được đón dâu về.

Bức tranh 4. Thủy Tinh đến sau, không lấy được Mị Nương, đùng đùng tức giận, cho quân đuổi đánh Sơn Tinh. Thủy Tinh hô mưa, gọi gió, dâng nước lên cuồn cuộn. Nhà cửa, ruộng đồng chìm trong biển nước. Sơn Tinh hóa phép bốc từng quả đồi, dời từng dãy núi chặn dòng nước lũ. Thủy Tinh dâng nước lên cao bao nhiêu, Sơn Tinh lại nâng đồi núi cao lên bấy nhiêu. Cuối cùng, Thủy Tinh đuối sức, đành phải rút lui.

Từ đó, năm nào Thủy Tinh cũng dâng nước đánh Sơn Tinh, gây lũ lụt khắp nơi nhưng lần nào Thủy Tinh cũng chịu thua.

tiphay.edu.vn

5/5 - (437 votes)
Leave a comment