Hoạt động 6 trang 19 Toán 11 Tập 1 sách Cánh diều

Hoạt động 6 trang 19 Toán 11 Tập 1

Hoạt động 6 trang 19 Toán 11 Tập 1 là lời giải chi tiết trong bài Bài 2: Các phép biến đổi lượng giác SGK Toán 11 Cánh diều tạo giúp cho các em học sinh tham khảo, ôn tập, củng cố kỹ năng giải Toán 11. Mời các em học sinh cùng tham khảo chi tiết.

Giải Hoạt động 6 Trang 19 Toán 11 Tập 1

Hoạt động 6 (sgk trang 19):

Sử dụng công thức biến đổi tích thành tổng và đặt a+b=u; a-b=v rồi biến đổi các biểu thức sau thành tích: cos u+cos v; cos u-cos v; sin u+sin v; sin u-sin v

Lời giải chi tiết:

Ta có: a + b = u và a – b = v

=> left{begin{matrix} a=frac{u+v}{2} \ b= frac{u-v}{2}end{matrix}right.

cos u+cos v=cos(a+b)+cos(a-b)=2 cos a cos b =2 cos frac{u+v}{2} cos frac{u-v}{2}

cos u-cos v=cos(a+b)-cos(a-b)=-2 sin a sin b =-2 sin frac{u+v}{2} sin frac{u-v}{2}

sin u+sin v=sin(a+b)+sin(a-b)=2 sin a cos b =2 sin frac{u+v}{2} cos frac{u-v}{2}

sin u-sin v=sin(a+b)-sin(a-b)=2 cos a sin b =2 cos frac{u+v}{2} sin frac{u-v}{2}

—> Câu hỏi cùng bài:

 • Luyện tập 7 (sgk trang 19): Tính:
 • Bài tập 1 (sgk trang 20): Cho cos a=frac{3}{5} với 0<a<frac{pi}{2} .
 • Bài tập 2 (sgk trang 20): Tính: alpha = -30^{circ}
 • Bài tập 3 (sgk trang 20): Cho tan(a + b) = 3, tan(a − b) = 2

—> Bài tiếp theo: Toán 11 Cánh diều Chương 1 Bài 3: Hàm số lượng giác và đồ thị

—————————————-

Trên đây là lời giải chi tiết Hoạt động 6 trang 19 Toán 11 Tập 1 nằm trong bài Toán 11 Cánh diều Bài 2: Các phép biến đổi lượng giác cho các em học sinh tham khảo, nắm được cách giải các dạng bài tập của Chương 1: Hàm số lượng giác và phương tình lượng giác. Qua đó giúp các em học sinh ôn tập chuẩn bị cho các bài thi giữa và cuối học kì lớp 11. Ngoài ra Giaitoan mời thầy cô và học sinh tham khảo thêm một số tài liệu liên quan: Toán 11 Kết nối tri thức, Toán 11 Chân trời sáng tạo,…. Chúc các em học tốt.

5/5 - (255 votes)
Leave a comment