Nước Mĩ trong thập niên 20 của thế kỉ XX

Nước Mĩ trong thập niên 20 của thế kỉ XX

Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 – 1918) đã tạo cho nước Mĩ cơ hội thuận lợi để phát triển kinh tế. Mĩ bước vào thời kì phồn vinh trong thập niên 20 và trở thành trung tâm công nghiệp, thương mại, tài chính quốc tế.

Trong những năm 1923 – 1929, sản lượng công nghiệp của Mĩ tăng 69% ; năm 1928. vượt quá sản lượng của toàn châu Âu và chiếm 48% tổng sản lượng công nghiệp thế giới. Mĩ đứng đầu thế giới vé các ngành công nghiệp sản xuất ô tô, dầu lửa, thép… về tài chính, Mĩ nắm 60% dự trữ vàng của thế giớiĐể đạt được sự phát triển đó, giai cấp tư sản Mĩ đã dùng mọi biện phápnhằm cải tiến kĩ thuật, thực hiện phương pháp sản xuất dây chuyền. tăng cường độ lao động và bóc lột công nhân.
Tuy vậy, nhân dân lao động Mĩ không được hưởng những thành tựu đóDo bị bóc lột, thất nghiệp, do những bất công xã hội và nạn phân biệt chủng tộc, phong trào công nhân phát triển trong khắp các bang của nước Mĩ. Tháng 5 – 1921, Đảng Cộng sản Mĩ được thành lập và trở thành một lực lượng lãnh đạo phong trào công nhân Mĩ.

Xem thêm nhiều bài hơn tại : Đề Thi

Rate this post
Leave a comment