Browsing Tag

đề cương ôn thi lớp 10

Viết đoạn văn bình luận chủ đề: Biết và hiểu là cần để làm theo, đi theo, nhưng phải biết tưởng…

Biết và hiểu là cần để làm theo, đi theo, là cơ sở có thể làm một điều gì đó. Một người thợ mộc muốn làm ra một chiếc bàn họ cần xem những người đi trước đã làm như thế nào và làm lại giống như vậy. Một người thợ tiện muốn hoàn thành một…

Chử Đồng Tử tự kể về mình

Ta là Chử Đồng Tử, cha ta là Chử Cù Vân. Chúng ta sống ở thời kì xa xưa, ngàỳ mà mọi sự vật còn nhuốm màu thần kì, huyền ảo. Nhà ta rất nghèo, mẹ ta mất sớm, hai cha con ta chăm chỉ làm việc, đánh cá bắt tôm hoài mà không đủ ăn. Cả nhà chỉ…

Thuyết minh về một thể loại văn học (Phú)

Phú lá thể loại văn học tiếp thu của văn học Trung Quốc từ đời Trần và được vận dụng liên tục qua các đời Lê, Mạc, Lê, Nguyễn cho đến thời cận đại. Đây là thể tài xuất hiện tương đối muộn mà sớm thành công. Phú là một thể văn vần, có cấu…