Browsing Tag

đề luyện thi hsk 3

Bài tập toán 5

Cuốn sách “Bài tập toán 5” do Đỗ Đình Hoan làm chủ biên, biên soạn theo chương trình của Bộ giáo dục và Đào tạo nhằm cung cấp cho các em học sinh tài liệu để học tập, là cơ sở để các em vận dụng các kiến thức toán đã học trong sách giáo…

Bài tập sinh học 7

Cuốn sách “Bài tập sinh học 7” do Nhà xuất bản Giáo dục ấn hành nhằm giúp các em học sinh lớp 7 vận dụng các kiến thức trên lớp để giải các bài tập, sách biên soạn bám sát sách giáo khoa sinh học lớp 7 gồm 8 chương:Chương 1: Ngành động vật…

Bài Tập Nâng Cao Hình Học Lớp 7

Cuốn tài liệu “Bài Tập Nâng Cao Hình Học Lớp 7” do dethihsg247.com sưu tầm tổng hợp, nhằm cung cấp cho các tài liệu hay cung với chủ điểm kiến thức trọng tâm, đề thi, bài tập để học tốt, và đạt điểm cao trong các bài kiểm tra môn toán lớp…