Browsing Tag

đề thi lớp 10 quảng bình

Các chi tiết xoay quanh nhân vật Mị Châu

Đề bài: Em hiểu gì về các chi tiết xoay quanh nhân vật Mị Châu trong truyện An Dương Vương và Mị Châu – Trọng Thủy.Bài văn mẫuHư cấu các chi tiết về Mị Châu, người xưa đã thể hiện thái độ, tình cảm và sự đánh giá công bằng, hết sức nhân văn…

Sách Lịch sử văn học Việt Nam tập 3, viết về “Truyện Kiều” như sau: “Nguyễn Du đã vạch ra cho mọi…

Dàn ý I. MỞ BÀI – Với tinh thần nhân đạo cao quý, Nguyễn Du đã miêu tả thực trạng xã hội phong kiến thối nát trong Truyện Kiều, tố cáo mạnh mẽ bọn thống trị đương thời và tỏ lòng thương yêu sâu sắc con người bị chà đạp. Nhưng do hạn chế về…