Browsing Tag

đề thi lớp 8

Bài 4.1 trang 4 Sách bài tập (SBT) Hóa học 8

Bài 4.1 trang 4 Sách bài tập (SBT) Hóa học 8Điền tên hạt tạo thành nguyên tử vào các câu sau đây (chép vào vở bài tập) :a) …….. và ……. có điện tích như nhau, chỉ khác dấu.b) ……… và ……… có cùng khối lượng, còn ………. có khối lượng rất bé,…

Soạn bài Câu cầu khiến – Ngắn gọn nhất

Soạn bài Câu cầu khiến – Ngắn gọn nhấtI. ĐẶC ĐIỂM HÌNH THỨC VÀ CHỨC NĂNGCâu 1. a. câu cầu khiến :– Thôi đừng lo lắng. Cứ về đi (đoạn a).– Đi thôi con (đoạn b).   Đặc điểm hình thức : những từ cầu khiến : đừng, … đi, thôi.b. Những câu cầu…

Bài 26.1 trang 71 Sách bài tập (SBT) Vật lý 8

Bài 26.1 trang 71 Sách bài tập (SBT) Vật lý 8Trong các mệnh đề có sử dụng cụm từ “năng suất tỏa nhiệt” sau đây, mệnh đề nào đúng ?A. Năng suất tỏa nhiệt của động cơ nhiệt.B. Năng suất tỏa nhiệt của nguồn điện,C. Năng suất tỏa nhiệt của…

Grammar Unit 6 SGK Tiếng Anh 8 mới

Grammar Unit 6 SGK Tiếng Anh 8 mớiCách sử dụng câu cảm Câu cảm thán là câu diễn tả một cảm giác (feeling) hay một xúc động (emotion). Hình thức cảm thán thường được cấu tạo với “what, how”.Những dạng cấu trúc cảm thán với từ what trong câu…