Browsing Tag

đề thi nghị luận xã hội lớp 8

Một số bạn mới ít tuổi đã bắt chước hút thuốc. Khi được nhắc nhở các bạn ấy nói: “Thuốc lá có thể có…

Chưa khi nào xã hội đẩy mạnh việc cấm hút lá mạnh mẽ như hiện nay. Bất kì nơi công cộng nào cũng có những hàng chữ “Cấm hút thuốc”, “No smoking”,… Trên bao bì mọi hãng thuộc đều in một hàng chữ: “Hút thuốc lá có hại cho sức khoẻ”. Vậy mà,…