Browsing Tag

đề thi toán lớp 8 giữa học kì 1 năm 2021

Hình thoi

Chuyên đề Toán 8: Hình thoi được biên soạn bao gồm đáp án chi tiết cho từng bài tập giúp các bạn học sinh ngoài bài tập trong sách giáo khoa (sgk) có thể luyện tập thêm các dạng bài tập cơ bản nhất để biết được cách giải các bài toán chứng…

Đối xứng tâm

Lý thuyết : Đối xứng tâm được biên soạn bao gồm đáp án chi tiết cho từng bài tập giúp các bạn học sinh ngoài bài tập trong sách giáo khoa (sgk) có thể luyện tập thêm các dạng bài tập cơ bản nhất để biết được cách giải các bài toán về đối…