Thử thách nhỏ trang 21 Toán 8 tập 1 sách Kết nối tri thức

Thử thách nhỏ trang 21 SGK Toán 8

Thử thách nhỏ trang 21 SGK Toán 8 là lời giải bài Bài 4: Phép nhân đa thức SGK Toán 8 Kết nối tri thức hướng dẫn chi tiết lời giải giúp cho các em học sinh tham khảo, ôn tập, củng cố kỹ năng giải Toán 8. Mời các em học sinh cùng tham khảo chi tiết.

Giải Thử thách nhỏ trang 21 SGKToán 8

Thử thách nhỏ (sgk trang 21 Toán 8): Xét biểu thức đại số với hai biến k và m sau:

P=left(2k-3right)left(3m-2right)-left(3k-2right)left(2m-kright)

a) Rút gọn biểu thức P

b) Chứng minh rằng tại mọi giá trị nguyên của k và m, giá trị của biểu thức P luôn là một số nguyên chia hết cho 5

Lời giải chi tiết:

a) P=left(2k-3right)left(3m-2right)-left(3k-2right)left(2m-3right)

=[2k.3m+2k.(-2)-3.3m-3.(-2)]-[3k.2m+3k.(-3)-2.2m-2.(-3)]

=[6km-4k-9m+6]-[6km-9k-4m+6]

=(6km-6km)+(-4k+9k)+(-9m+4m)+(6-6)

=5k-5m

b) Ta có:  P=5k-5m=5(k-m)

Ta có k và m là hai số nguyên nên (k – m) cũng là số nguyên

Mà 5 chia hết cho 5 nên 5(k – m) chia hết cho 5

Do đó P chia hết cho 5

Vậy giá trị của biểu thức P luôn là số nguyên chia hết cho 5

—> Câu hỏi cùng bài:

  • Bài 1.24 (sgk trang 21): Nhân hai đơn thức:…
  • Bài 1.25 (sgk trang 21): Tìm tích của đơn thức với đa thức:…
  • Bài 1.26 (sgk trang 21): Rút gọn biểu thức:…
  • Bài 1.27 (sgk trang 21): Làm tính nhân:…
  • Bài 1.28 (sgk trang 21): Rút gọn biểu thức sau để thấy rằng giá trị của nó…
  • Bài 1.29 (sgk trang 21): Chứng minh đẳng thức sau:…

—> Bài tiếp theo: Toán 8 Kết nối tri thức Bài 5: Phép chia đa thức cho đơn thức

—————————————-

Trên đây là lời giải chi tiết Thử thách nhỏ trang 21 SGK Toán 8 nằm trong bài Toán 8 Kết nối tri thức Bài 4: Phép nhân đa thức cho các em học sinh tham khảo, nắm được cách giải các dạng bài tập của Chương 1: Đa thức. Qua đó giúp các em học sinh ôn tập chuẩn bị cho các bài thi giữa và cuối học kì lớp 8. Ngoài ra Giaitoan mời thầy cô và học sinh tham khảo thêm một số tài liệu liên quan: Đề thi giữa học kì 1 Toán 8, Đề thi học kì 1 Toán 8,…. Chúc các em học tốt.

5/5 - (488 votes)
Leave a comment