Toán lớp 4 Trang 17, 18 Bài 6 Các số có nhiều chữ số

Toán lớp 4 Cánh diều Bài 6: Các số có nhiều chữ số SGK Toán lớp 4 Cánh diều được tiphay.edu.vn biên soạn với hướng dẫn chi tiết lời giải giúp các em học sinh tham khảo, ôn tập, củng cố kỹ năng giải Toán lớp 4. Mời các em học sinh cùng tham khảo chi tiết.

Bài 1 Trang 17 Toán lớp 4

a) Hãy đếm thêm 1 triệu từ 1 triệu đến 10 triệu.

b) Hãy đếm thêm 1 chục triệu từ 1 chục triệu đến 1 trăm triệu.

c) Hãy đếm thêm 1 trăm triệu từ 1 trăm triệu đến 1 tỉ.

Lời giải chi tiết:

a) Đếm thêm 1 triệu từ 1 triệu đến 10 triệu.

1 triệu: 1 000 000

2 triệu: 2 000 000

3 triệu: 3 000 000

4 triệu: 4 000 000

5 triệu: 5 000 000

6 triệu: 6 000 000

7 triệu: 7 000 000

8 triệu: 8 000 000

9 triệu: 9 000 000

10 triệu: 10 000 000

b) Đếm thêm 1 chục triệu từ 1 chục triệu đến 1 trăm triệu.

1 chục triệu: 10 000 000

2 chục triệu: 20 000 000

3 chục triệu: 30 000 000

4 chục triệu: 40 000 000

5 chục triệu: 50 000 000

6 chục triệu: 60 000 000

7 chục triệu: 70 000 000

8 chục triệu: 80 000 000

9 chục triệu: 90 000 000

1 trăm triệu: 100 000 000

c) Đếm thêm 1 trăm triệu từ 1 trăm triệu đến 1 tỉ.

1 trăm triệu: 100 000 000

2 trăm triệu: 200 000 000

3 trăm triệu: 300 000 000

4 trăm triệu: 400 000 000

5 trăm triệu: 500 000 000

6 trăm triệu: 600 000 000

7 trăm triệu: 700 000 000

8 trăm triệu: 800 000 000

9 trăm triệu: 900 000 000

1 tỉ: 1 000 000 000

Bài 2 Trang 18 Toán lớp 4

a) Đọc các số sau: 2 000 000, 5 000 000, 40 000 000, 600 000 000.

b) Viết các số sau rồi cho biết mỗi số có bao nhiêu chữ số, mỗi số có bao nhiêu chữ số 0:

Lời giải chi tiết:

a)

2 000 000: Hai triệu

5 000 000: Năm triệu

40 000 000: Bốn mươi triệu

600 000 000: Sáu trăm triệu

b)

– Tám mươi nghìn: 80 000

Số 80 000 có 5 chữ số, có 4 chữ số 0

– Sáu mươi triệu: 60 000 000

Số 60 000 000 có 8 chữ số, có 7 chữ số 0

– Ba mươi hai triệu: 32 000 000

Số 32 000 000 có 8 chữ số, có 6 chữ số 0

– Bốn triệu: 4 000 000

Số 4 000 000 có 7 chữ số, có 6 chữ số 0

– Năm trăm triệu: 500 000 000

Số 500 000 000 có 9 chữ số, có 8 chữ số 0

– Hai trăm bốn mươi triệu: 240 000 000

Số 240 000 000 có 9 chữ số, có 7 chữ số 0.

Bài 3 Trang 18 Toán lớp 4

Số?

Lời giải chi tiết:

Bài 4 Trang 18 Toán lớp 4

Nói cho bạn nghe giá của một số đồ vật sau:

Lời giải chi tiết:

Máy tính xách tay: Hai mươi mốt triệu đồng

Máy giặt: Chín triệu đồng

Tủ lạnh: Mười hai triệu đồng

Ô tô: Sáu trăm năm mươi triệu đồng

—> Bài tiếp theo: Toán lớp 4 Trang 19, 20, 21 Bài 7: Các số có nhiều chữ số (tiếp theo)

———————————————————–

Trên đây là lời giải chi tiết cho các bài tập của bài Toán 4 Cánh diều Bài 6: Các số có nhiều chữ số dành cho các em học sinh tham khảo, nắm được cách giải các dạng toán Chủ đề 1: Số tự nhiên. Qua đó giúp các em học sinh ôn tập chuẩn bị cho các bài học và kiến thức trong sách mới. Ngoài ra Giaitoan mời thầy cô và học sinh tham khảo thêm một số tài liệu liên quan: Toán lớp 4 Kết nối tri thức, Toán lớp 4 Chân trời sáng tạo,…. Chúc các em học tốt.

5/5 - (397 votes)
Leave a comment