Vận dụng 1 trang 7 Toán 8 tập 1 sách Chân trời sáng tạo

Vận dụng 1 trang 7 Toán 8 Tập 1

Vận dung 1 trang 7 SGK Toán 8 là lời giải chi tiết trong bài Bài 1: Đơn thức và đa thức nhiều biến SGK Toán 8 Chân trời sáng tạo tạo giúp cho các em học sinh tham khảo, ôn tập, củng cố kỹ năng giải Toán 8. Mời các em học sinh cùng tham khảo chi tiết.

Giải Vận dung 1 trang 7 Toán 8 Tập 1

Vận dụng 1 (sgk trang 7): Một bức tường hình thang có cửa sổ hình tròn với các kích thước như Hình 1 (tính bằng m)

a) Viết biểu thức biểu thị diện tích bức tường (không tính phần cửa sổ)

b) Tính giá trị diện tích trên khi a = 2m, h = 3m, r = 0,5m (lấy pi =3,14; làm tròn kết quả đến hàng phần trăm).

Giải Vận dụng 1 trang 7 sgk Toán 8 tập 1 Chân trời

Lời giải chi tiết:

a) Diện tích cả bức tường (tính phần cửa sổ) là: frac{1}{2}h(a+2a) =frac{3}{2}ha

Diện tích cửa sổ là: pi r^{2}

Biểu thức biểu thị diện tích bức tường (không tính phần cửa sổ) là: S=frac{3}{2}ha-pi r^{2} (m^{2} )

b) Thay a = 2; h = 3; r = 0,5 vào biểu thức diện tích, ta có:

S=frac{3}{2}times 3times 2-3,14times  0,5^{2}=8,22 (m^{2})

—> Câu hỏi cùng bài:

  • Thực hành 2 (sgk trang 9): Thu gọn các đơn thức sau đây…
  • Thực hành 3 (sgk trang 10): Mỗi cặp đơn thức sau có đồng dạng không?…
  • Thực hành 4 (sgk trang 10): Thu gọn và tìm bậc của mỗi đa thức sau…
  • Thực hành 5 (sgk trang 10): Tính giá trị của đa thức A…
  • Vận dụng 2 (sgk trang 11): Cho hình hộp chữ nhật có các kích thước như hình 4…

—> Bài tiếp theo: Toán 8 Chân trời sáng tạo Bài 2: Các phép toán và đa thức nhiều biến

—————————————-

Trên đây là lời giải chi tiết Vận dụng 1 trang 7 SGK Toán 8 nằm trong bài Toán 8 Chân trời sáng tạo Bài 1: Đơn thức và đa thức nhiều biến cho các em học sinh tham khảo, nắm được cách giải các dạng bài tập của Chương 1: Biểu thức đại số. Qua đó giúp các em học sinh ôn tập chuẩn bị cho các bài thi giữa và cuối học kì lớp 8. Ngoài ra Giaitoan mời thầy cô và học sinh tham khảo thêm một số tài liệu liên quan: Đề thi giữa học kì 1 Toán 8, Đề thi học kì 1 Toán 8,…. Chúc các em học tốt.

5/5 - (234 votes)
Leave a comment