Vận dung 2 trang 11 Toán 8 tập 1 sách Chân trời sáng tạo

Vận dụng 2 trang 11 Toán 8 Tập 1

Vận dụng 2 trang 11 SGK Toán 8 là lời giải chi tiết trong bài Bài 1: Đơn thức và đa thức nhiều biến SGK Toán 8 Chân trời sáng tạo tạo giúp cho các em học sinh tham khảo, ôn tập, củng cố kỹ năng giải Toán 8. Mời các em học sinh cùng tham khảo chi tiết.

Giải Vận dụng 2 trang 11 Toán 8 Tập 1

Vận dụng 2 (sgk trang 11):

Cho hình hộp chữ nhật có các kích thước như Hình 4 (tính theo cm)

a) Viết các biểu thức tính thể tích và diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật đó.

b) Tính giá trị của các đại lượng trên khi a = 2 cm; h = 5 cm.

Lời giải chi tiết: 

a) Biểu thức tính thể tích hình hộp chữ nhật là: V = 3a.2a.h = 6a2h (cm3)

Biểu thức tính diện tích xung quanh hình hộp chữ nhật là: Sxq = (3a + 2a) x 2 x h = 10ah (cm2)

b) Thay a = 2, h = 5 vào các biểu thức ở câu a) ta có:

Thể tích của hình hộp chữ nhật: V=6times 2^{2}times 5=120(cm^{3})

Diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật là:Sxq=10times 2times 5=100(cm^{2})

—> Câu hỏi cùng bài:

  • Thực hành 5 (sgk trang 10): Tính giá trị của đa thức A…
  • Bài 1 (sgk trang 11): Chỉ ra các đơn thức, đa thức trong các biểu thức…
  • Bài 2 (sgk trang 11): Thu gọn các đơn thức sau. Chỉ ra hệ số…
  • Bài 3 (sgk trang 11): Thu gọn và tìm bậc của mỗi đa thức sau…
  • Bài 4 (sgk trang 11): Tính giá trị của đa thức P…

—> Bài tiếp theo: Toán 8 Chân trời sáng tạo Bài 2: Các phép toán và đa thức nhiều biến

—————————————-

Trên đây là lời giải chi tiết Vận dụng 2 trang 11 SGK Toán 8 nằm trong bài Toán 8 Chân trời sáng tạo Bài 1: Đơn thức và đa thức nhiều biến cho các em học sinh tham khảo, nắm được cách giải các dạng bài tập của Chương 1: Biểu thức đại số. Qua đó giúp các em học sinh ôn tập chuẩn bị cho các bài thi giữa và cuối học kì lớp 8. Ngoài ra Giaitoan mời thầy cô và học sinh tham khảo thêm một số tài liệu liên quan: Đề thi giữa học kì 1 Toán 8, Đề thi học kì 1 Toán 8,…. Chúc các em học tốt.

5/5 - (216 votes)
Leave a comment