Văn tự sự, miêu tả – Dựa vào bài thơ “Đêm nay Bác không ngủ” của Minh Huệ, hãy nhập vai vào anh đội viên để kể lại chuyện ấy

Văn tự sự, miêu tả – Dựa vào bài thơ “Đêm nay Bác không ngủ” của Minh Huệ, hãy nhập vai vào anh đội viên để kể lại chuyện ấy

Xem thêm nhiều bài hơn tại : Đề Thi

5/5 - (463 votes)
Leave a comment